Privacybeleid - Gezondheidspraktijk JIJ

Bij Gezondheidspraktijk JIJ vinden we het zeer belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden en dat uw privacy gerespecteerd wordt. Om uw privacy te kunnen waarborgen, gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit kader houden wij ons aan de toepasselijke wetgeving van de General Data Protection Regulation (GDPR).


Wat houdt dit in?

  • Ik zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 

  • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot deze die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  • Ik zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw gegevens.

  • Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Gezondheidspraktijk JIJ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, vragen heeft kan u altijd contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


Lieselot Wouters

Stokt 48A

2440 Geel

0474/78.01.48

Lieselot@gezondheidspraktijk-jij.be


Welke gegevens worden verwerkt?

Tijdens uw contacten met gezondheidspraktijk-JIJ worden er een aantal gegevens genoteerd. Deze gegevens worden bekomen tijdens de intake of tijdens latere consultaties.


  • Persoonlijke identiteitsgegevens: Deze gegevens zijn strikt noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen.

  • Medische gegevens met betrekking tot onze diensten: Deze gegevens zijn strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten en zullen in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden.

  • Contact gegevens: Deze gegevens worden door ons gebruikt om u te contacteren in verband met de dienstverlening zoals het maken van afspraken en zullen enkel gebruikt worden voor andere niet-noodzakelijke contacten na uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gezondheidspraktijk JIJ bewaart uw gegevens niet langer dan de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik.


Verstrekkingen aan derden

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.


Contact met andere hulpverleners gebeurt enkel via telefoon of (elektronische) briefwisseling, en met toestemming van u als patiënt. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Beveiliging van de gegevens

Om uw gegevens veilig te stellen hebben wij, bij gezondheidspraktijk JIJ, passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kan hiervoor contact opnemen via lieselot@gezondheidspraktijk-jij.be.


U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of een derde partij. Wij zullen u steeds vragen u te legitimeren voor wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.


Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact met ons opnemen via lieselot@gezondheidspraktijk-jij.be . U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.